• Regulamin

 • 1 Przepisy ogólne
1.Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma prowadza działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Kosmetologii i Profilaktyki Kosmetycznej Natalia Krawczyk-Rzepka, NIP: 733270834, REGON: 382984285 zwana dalej Sklepem lub Usługodawcą. Adres; Biadoliny Szlacheckie 174, 32-828 Biadoliny Szlacheckie.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w sklepie internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).
4. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych i wyrażone są w kwocie brutto. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki towaru do Klienta.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.
 • 2 Zamówienia
1.W rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu przez zamówienie rozumie się oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę towaru.
2. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
3. Klient w celu złożenia zamówienia dokonuje rejestracji poprzez założenie nowego konta na stronie głównej sklepu wybierając opcje ”Rejestracja/Logowanie”. Zamówienia można dokonać również bez rejestracji i założenia konta wypełniając formularz zamówienia.
4. W celu zarejestrowanie nowego konta wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu oraz hasła. W celu dokonania zamówienia bez założenia konta należy podać te same dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Czas realizacji zamówienia liczony jest w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • 3 Realizacja zamówień i dostawy
1. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
3. Formy płatności:
a) gotówką przy odbiorze osobistym towaru (nie ma możliwości zapłaty kartą).
b) przelewem - należy wysłać na konto: ING BANK., numer konta 26 1050 1445 1000 0091 1610 9241 - przy tej formie płatności procedurę realizacji zamówienia uruchamiamy po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Z chwilą wpłynięcia należności na nasze konto towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
c) Szybką płatnością online w kilkunastu bankach oraz kartą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. . Dostępne formy płatności – Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
d) płatność przy odbiorze przesyłki (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).
e) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 4 Sposoby dostawy i odbiór towarów
1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terytorium całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Na indywidualnych warunkach możliwa jest wysyłka towaru za granicę Polski.
2. Szczegółowe informacje dotyczące firm kurierskich i kosztów związanych z przesyłką znajdują się w zakładce dostawy.
3. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy: odbiór osobisty z magazynu w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu, przesyłka kurierska.
Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 • 5 Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest PLUS SPORT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Kosmetologii i Profilaktyki Kosmetycznej Natalia Krawczyk-Rzepka, NIP: 733270834, REGON: 382984285 Adresem korespondencyjnym Biadoliny Szlacheckie 174, 32-828 Biadoliny Szlacheckie w celu zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z nasze Sklepu, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.
 • 6 Cele i podstawy przetwarzania.
1. W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza:
a) Informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie.
b) Informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
c) Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator.
2. Cele i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.
Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • 7 Okres przechowywania danych

1.Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, 
c) Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
2. Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
3. Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.

 • 8 Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • 9 Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.
 • 10 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 11 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
2.Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 • 12 Pliki cookies
1. Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 
2. Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 
a) umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
b) umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
c) dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
d) pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
e) ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
f) zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
3. Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 
4. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 
5. Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 
6. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.
 • 13 Procedura reklamacyjna i oświadczenie przedsiębiorcy o obowiązku dostarczania towaru zgodnego z umową.
1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli towar nie jest zgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy zgłosić reklamację:
a) pocztą elektroniczną na adres sklep@plussport.com.pl,
b) listem na adres korespondencyjny Biadoliny Szlacheckie 174, 32-828 Biadoliny Szlacheckie.
Należy podać imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru, numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sklepu, chyba że jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym towar się znajduje. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od zgłoszenia.
5. Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą - art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.
6. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z umową, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży, które zostały wyraźnie i odrębnie zaakceptowane przez konsumenta lub przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przysługują uprawnienia w przypadku braku zgodności z umową na zasadach wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
8. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC);
I. Wad fizyczna
Niezgodność towaru z umową, do której dochodzi jeżeli kupiony produkt:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
II. Wada prawna
Odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta, jeżeli towar jest:
a) własnością osoby trzeciej;
b) obciążony prawem osoby trzeciej;
c) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
III. Towar niezgodny z umową
Towar jest niezgodny z umową, gdy:
a) nie odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę
b) nie odpowiada próbce lub jest niezgodny z wzorem zaprezentowanym konsumentowi
c) nie nadaje się do celów określonych przez konsumenta, o których poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy
d) nie odpowiada właściwościom, które są przypisywane towarom tego samego rodzaju
e) nie posiada cech, których konsument może racjonalnie oczekiwać
f)nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie oświadczeniom publicznym sprzedawcy, producenta lub ich przedstawicieli
 • 14 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@plussport.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 15 Postanowienia dotyczące nie – konsumenta
1. Postanowienia określone w § 7 oraz § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klienta nie będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Strony umowy na mocy art. 558 § 1 k.c. wyłączają przepisy o rękojmi za wady.
3. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sklep wyrządził umyślnie.
 • 16 Gwarancja
1.W przypadku towarów objętych gwarancją producenta Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie internetowej producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.
2. Warunki gwarancji, czyli prawa i obowiązki klienta określa producent w karcie gwarancyjnej, o ile gwarancja została udzielona.
 • 17 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
2. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie internetowym, logotypów bez zgody Sklepu jest zabronione.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie stosuje się dla sporów, gdy stroną umowy jest Kupujący będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.